Free shipping for orders over RM200.00 within Peninsular Malaysia
Kindly register an account with us before place an order by
RM32.00
Pesan Islam
Price RM32.00
Product SKU PUS0081
Brand Indonesia
Reward Points 32
Points Needed 6400
Availability 2
Quantity
Description
Pesan Islam - Kulit Lembut
 
Pengarang: Khurshid Ahmad
Penerbit: Penerbit Pustaka
ISBN: -
Tahun: 1995
Bil Muka surat: 340
Berat: 351g
 
ISI KANDUNGAN
Pengantar
Pengantar Edisi Kedua
Ucapan Terimakasih
 
BAHAGIAN PERTAMA: PANDANGAN HIDUP ISLAM
1. Dasar-dasar Islam
2. Islam: Prinsip-prinsip Dasar dan Karakteristik-karakteristiknya – Khurshid Ahmad
3. Ruh Islam – Muhammad Asad
 
BAHAGIAN KEDUA: NABI MUHAMMAD DAN QUR’AN
4. Riwayat Hidup Nabi Muhammad – Abdurrahman Azzam
5. Dampak Qur’an pada Sejarah Manusia -  Akkahbukhsy K. Brohi
 
BAHAGIAN KETIGA: SISTEM ISLAM
6. Islam dan Tanggung Jawab Sosial – T.B. Irving
7. Konsep tentang Ibadat – Mustafa Ahmad al-Zarqa
8. Pendekatan Islam terhadap Masalah Keadilan Sosial ¬– Syed Qutb
9. Wanita dalam Islam – Gamal A. Badawi
10. Teori Politik Islam – Abul A‘lā Mawdudi
11. Tujuan Tata Ekonomi Islam – Muhammad ‘Umar Chapra 
 
BAHAGIAN KEEMPAT" ISLAM DAN DUNIA
12. Pemberian  Islam kepada Ummat Manusia – Abdul Hamid Siddiqui
13. Dunia Barat dan Tantangan-tantangannya terhadap Islam – Syed Hossein Nashr
14. Islam dan Krisis Dunia Modern – Muhammad Quthb
 
Catatan tentang Para Penulis
Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews
Tags: pesan-islam
You Might Like These Too:More