Free shipping within Peninsular Malaysia for order over RM120.00
RM32.00
Pesan Islam
Price RM32.00
Product SKU PUS0081
Brand Indonesia
Reward Points 32
Points Needed 6400
Availability 2
Quantity
Description
Pesan Islam - Kulit Lembut
 
Pengarang: Khurshid Ahmad
Penerbit: Penerbit Pustaka
ISBN: -
Tahun: 1995
Bil Muka surat: 340
Berat: 351g
 
ISI KANDUNGAN
Pengantar
Pengantar Edisi Kedua
Ucapan Terimakasih
 
BAHAGIAN PERTAMA: PANDANGAN HIDUP ISLAM
1. Dasar-dasar Islam
2. Islam: Prinsip-prinsip Dasar dan Karakteristik-karakteristiknya – Khurshid Ahmad
3. Ruh Islam – Muhammad Asad
 
BAHAGIAN KEDUA: NABI MUHAMMAD DAN QUR’AN
4. Riwayat Hidup Nabi Muhammad – Abdurrahman Azzam
5. Dampak Qur’an pada Sejarah Manusia -  Akkahbukhsy K. Brohi
 
BAHAGIAN KETIGA: SISTEM ISLAM
6. Islam dan Tanggung Jawab Sosial – T.B. Irving
7. Konsep tentang Ibadat – Mustafa Ahmad al-Zarqa
8. Pendekatan Islam terhadap Masalah Keadilan Sosial ¬– Syed Qutb
9. Wanita dalam Islam – Gamal A. Badawi
10. Teori Politik Islam – Abul A‘lā Mawdudi
11. Tujuan Tata Ekonomi Islam – Muhammad ‘Umar Chapra 
 
BAHAGIAN KEEMPAT" ISLAM DAN DUNIA
12. Pemberian  Islam kepada Ummat Manusia – Abdul Hamid Siddiqui
13. Dunia Barat dan Tantangan-tantangannya terhadap Islam – Syed Hossein Nashr
14. Islam dan Krisis Dunia Modern – Muhammad Quthb
 
Catatan tentang Para Penulis
Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews
Tags: pesan-islam
You Might Like These Too:More