Free shipping within Peninsular Malaysia for order over RM120.00
RM20.00
AFKAR: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam (Bil. 1, Jun 2000)
Price RM20.00
Product SKU 9771511881006
Brand JAPI UM
Reward Points 20
Points Needed 4000
Availability Out Of Stock
Description

AFKAR: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam (Bil. 1, Jun 2000)​ - Kulit Lembut


Penerbit: Jabatan Akidah & Pemikiran Islam
ISBN: 9771511881006
Tahun: 2000
Bil Muka surat: 205 
Berat: 294 g

 

Kalam Allah: Tumpuan Terhadap Penghujahan al-Qadi 'Abd al-Jabbar
Mohd Radhi Ibrahim

The Mysticism of Abu Yazid al-Bistami
Mohd Fakhrudin Abdul Mukti

Biografi Shaikh Ahmad B. Idris dan Sumbangannya Terhadap Alam Kesufian
Che Zarrina Saari

Epistemologi: Satu Perbincangan Awal
Imam Abdul Fattah Imam; Mohamad Kamil Abdul Majid

Falsafah al-Kindi Tentang Akal: Analisis Awalan dan Terjemahan Risalah Fi al-'Aql
Wan Suhaimi Wan Abdullah

Falsafah dan Sistem Pendidikan: Perbandingan Antara Plato dan Ibn Sina
Idris Zakaria

Penghasilan Karya Sintesis Antara Mantik dan Usul al-Fiqh: Rujukan kepada Kitab al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, Karangan al-Imam al-Ghazzali (M. 505h. / 1111M.)
Mohd Fauzi Hamat

Konsep Sila dan Akhlak: Satu Analisis Awal
Khadijah Mohd Khambali @ Hambali

Sumbangan Ibn Khaldun Dalam Pemikiran Ekonomi Islam dan Relevensinya dengan Permasalahan Ekonomi Semasa
Joni Tamkin Borhan

Etika Penyelidikan Islam: Satu Analisa
Rahimin Affandi Abd. Rahim

Retorik Pengucapan Dakwah Ustaz Ismail Kamus
Nor Raudah Siren

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews
You Might Like These Too:More