Free shipping within Peninsular Malaysia for order over RM120.00
RM30.00
Piawaian Tafwid: Mengekang Khalayak Awam daripada Ilmu Kalam (Iljam al-Awam an Ilm al-Kalam)
Price RM30.00
Product SKU 9789671810033
Brand Maqasid Institute Malaysia
Reward Points 30
Availability 18
Quantity
Description

Piawaian Tafwīḍ: Mengekang Khalayak Awam daripada Ilmu Kalam (Iljām al-ʿAwām ʿan ʿIlm al-Kalām) - Kulit Lembut

 

Pengarang: Abu Hamid al-Ghazali
Penterjemah: Mohamad Hilmi Marjunit
ISBN: 9789671810033
Penerbit: Hawzah Fikir
Tahun: Julai 2021
Bahasa: Melayu
Muka Surat: xi + 140
Berat: 216g

 

Piawaian Tafwīḍ atau Iljām al-ʿAwām ʿan ʿIlm al-Kalām karya Abū Ḥāmid al-Ghazālī ialah panduan untuk berpendirian terhadap nas mutashābihāt daripada al-Quran dan hadith menerusi 7 langkah. Selain itu, al-Ghazālī turut menyatakan bahawa mazhab yang benar berhubung pendirian terhadap nas mutashābihah ialah mazhab para Salaf. Dakwaan ini berpaksikan burhān ʿaqlī dan burhān samʿī.


Perbahasan yang turut dibicarakan adalah semisal pengertian dan pembahagian bidʿah, hikmah dan matlamat nas mutashābihah, tingkatan kewujudan, tingkatan pembenaran (taṣdīq) dan hukum bertaqlid dalam aqidah. Jika diteliti secara mendalam, karya ini ibarat perincian lanjut bagi sebilangan perbahasan yang dinyatakan oleh al-Ghazālī dalam al-Iqtiṣād fī al-Iʿtiqād, Qānūn al-Ta’wīl dan Fayṣal al-Tafriqah.
 

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews
You Might Like These Too:More