Free shipping for orders over RM200.00 within Peninsular Malaysia
CHECK OUT OUR DISCOUNT OFFER NOW!
+

Privacy Policy

Maklumat yang Dikumpulkan
Kami hanya mengumpulkan maklumat yang diperlukan apabila anda mengisi maklumat pembelian dan penghantaran di laman web ini. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan ini adalah diberikan oleh pelanggan kami secara sukarela. Maklumat-maklumat ini dikumpulkan semasa pendaftaran akaun pelanggan di laman web kami ini.

 

Pengenalpastian Maklumat Peribadi
Maklumat peribadi pelanggan akan digunakan untuk urusan pembelian, urusan khidmat pelanggan dan keperluan dalaman yang melibatkan urusan perundangan, untuk mengemaskini status pembelian atas talian dan untuk memaklumkan berkenaan khabar dan berita terbaharu mengenai kegiatan kami.


Kerahsiaan
Maklumat peribadi pelanggan seperti butiran kad kredit dan nombor akaun dianggap sebagai SULIT oleh kami. Kami tidak akan berkongsi atau menunjukkan maklumat SULIT ini kepada pihak lain bagi memastikan maklumat peribadi pelanggan senantiasa selamat.

Pelita Dhihin akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelakkan maklumat peribadi pelanggan daripada bocor ke tangan pihak yang tidak bertanggungjawab. Akan tetapi, sila ambil maklum bahawa segala urusan dan maklumat yang beredar di laman Internet tidak dapat dijamin 100% selamat. 


Perubahan pada Polisi Kerahsiaan 

Pelita Dhihin mempunyai hal untuk mengubah/mengemaskini Polisi Kerahsiaan ini dengan tidak memaklumkan terlebih dahulu pelanggan kami. Sila kemaskini perihal polisi kerahsiaan ini di laman web kami dari semasa ke semasa.

Copyright © 2018 Pelita Dhihin (002360866-M). All rights reserved.eCommerce by SiteGiant