Free shipping within Peninsular Malaysia for order over RM120.00
RM15.00
Al-Muqaddimat
Price RM15.00
Product SKU 9789671702000
Brand Apologia Malaya
Size (L x W x H) 17.7 cm x 12.7 cm x 0.3 cm
Reward Points 15
Points Needed 3000
Availability Out Of Stock
Description

Al-Muqaddimat - Softcover


Author: Al-Imam Muhammad bin Yusuf al-Sanusi al-Hasani
Translator: Hilmi Marjunit
Publisher: Apologia Malaya
ISBN: 9789671702000
Year: 2019
Language: Arabic, Malay translation
Pages: 43
Weight: 53g
Size: Pocket (17.70 cm x 12.70 cm x 0.30 cm)


Berperanan sebagai karya pembuka bagi mempelajari ilmu Usul al-Din dan Usul al-Fiqh. Mengandungi 8 Muqaddimah asas bagi dua ilmu tersebut.

 

Matan al-Muqaddimat ini merupakan gabungan beberapa pendahuluan atau muqaddimah terpenting yang berperanan sebagai pembina kerangka umum pemikiran seorang Muslim Sunni. Secara tidak langsung, ia juga berperanan sebagai muqaddimah bagi dua ilmu teras dalam tradisi keilmuan Islam, iaitu ilmu Usul al-Din dan Usul al-Fiqh yang turut dikenali al-Aslayn (usul yang kedua).

 

Teks asal terjemahan ini diambil daripada kitab Sharh al-Muqaddimat yang merupakan syarahan al-Imam al-Sanusi sendiri bagi matan al-Muqaddimat dengan suntingan (tahqiq) al-Shaykh Nizar Hammadi, cetakan pertama (tahun 2009) terbitan Mu'assasah al-Ma'arif. Pembahgiaan muqaddimah kepada lapan yang penterjemah sertakan di sini adalah berdasarkan pembahagian yang disediakan oleh al-Shaykh Nizar Hammadi tadi.

 

Hilmi Marjunit (Penterjemah)

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews
You Might Like These Too:More