Kindly be Informed that Malaysia will be having public holidays on Sept 9th and 16th. Delays in order fulfillment is expected. Thank you!
Free shipping for orders over RM200.00 within Peninsular Malaysia
RM20.00
AFKAR: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam (Bil. 1, Jun 2000)
Price RM20.00
Product SKU 9771511881006
Brand JAPI UM
Reward Points 20
Availability Out Of Stock
Description

AFKAR: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam (Bil. 1, Jun 2000)​ - Kulit Lembut

Pengarang: 
Penerbit: Jabatan Akidah & Pemikiran Islam
ISBN: 9771511881006
Tahun: 2000
Bil Muka surat:205 
Berat:294g

 

Kalam Allah: Tumpuan Terhadap Penghujahan al-Qadi 'Abd al-Jabbar
Mohd Radhi Ibrahim

The Mysticism of Abu Yazid al-Bistami
Mohd Fakhrudin Abdul Mukti

Biografi Shaikh Ahmad B. Idris dan Sumbangannya Terhadap Alam Kesufian
Che Zarrina Saari

Epistemologi: Satu Perbincangan Awal
Imam Abdul Fattah Imam; Mohamad Kamil Abdul Majid

Falsafah al-Kindi Tentang Akal: Analisis Awalan dan Terjemahan Risalah Fi al-'Aql
Wan Suhaimi Wan Abdullah

Falsafah dan Sistem Pendidikan: Perbandingan Antara Plato dan Ibn Sina
Idris Zakaria

Penghasilan Karya Sintesis Antara Mantik dan Usul al-Fiqh: Rujukan kepada Kitab al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, Karangan al-Imam al-Ghazzali (M. 505h. / 1111M.)
Mohd Fauzi Hamat

Konsep Sila dan Akhlak: Satu Analisis Awal
Khadijah Mohd Khambali @ Hambali

Sumbangan Ibn Khaldun Dalam Pemikiran Ekonomi Islam dan Relevensinya dengan Permasalahan Ekonomi Semasa
Joni Tamkin Borhan

Etika Penyelidikan Islam: Satu Analisa
Rahimin Affandi Abd. Rahim

Retorik Pengucapan Dakwah Ustaz Ismail Kamus
Nor Raudah Siren

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews
HighlightsMore